Home

  We betreuren het overlijden
  van Patrick Cornelis
  uit Dendermonde,
  gedreven fotograaf
  en lid van iris-Lede.

 

 

Uitslag FIAP Wereldbeker

Bedankt voor uw aanwezigheid op onze Fototweedaagse met thema NEPAL    >> zie foto's <<

Onze nationale wedstrijd was een succes. Wie de projectie van de geselecteerde werken niet gezien heeft 
kan deze hier nog bekijken in de catalogus hieronder: 340 prachtige foto's!

Alle afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd door de met naam vermelde auteur en mogen onder geen enkel beding gebruikt of gepubliceerd worden zonder de toelating van de auteur. De individuele galerijhouders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de afbeeldingen die gepubliceerd worden op deze website. Iris-Lede noch haar webmaster kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld, noch door de auteur, de afgebeelde personen, de eigenaars van afgebeelde eigendommen, voor het verkeerdelijk gebruik of eventueel misbruik van de gepubliceerde afbeeldingen.